Gerard van der Weerden met herbariumvel

Over SNP

De Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) is in 1988 opgericht en richt zich op het duurzaam behoud van bijzondere plantencollecties, die nationaal (en vaak ook internationaal) van betekenis zijn vanuit wetenschappelijk, cultuurhistorisch en/of maatschappelijk oogpunt. Haar werkzaamheden betreffen het toezicht houden op – en het onderling afstemmen van – deze plantencollecties. De plantencollecties zelf zijn doorgaans ondergebracht bij de verschillende botanische tuinen in Nederland, verenigd onder de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT).

Sinds 2020 zet SNP zich ook voor het behoud van populaties van wilde inheemse planten in Nederland. Dit gaat om belangrijke populaties van bedreigde plantensoorten, vaak in terreinen van natuurbeheerders. De SNP draagt bij aan het behoud van deze populaties door het ondersteunen van het beheer van de locaties, het samen met het Levend Archief veiligstellen van de zaden én het onder de aandacht brengen van het belang van onze inheemse botanische diversiteit. Voor de wilde flora werkt SNP nauw samen met Stichting Het Levend Archief en de natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Duinwaterbedrijf Dunea.

De doelen

De belangrijkste doelen van de Stichting Nationale Plantencollectie zijn:

  • behoud en verbetering van plantencollecties die van nationaal belang zijn
  • behoud van biodiversiteit
  • genenbankfunctie
  • voorkomen van onnodige verdubbeling door taakverdeling en specialisatie

Het bestuur

De SNP wordt geleid door een klein bestuur dat de werkzaamheden overziet. De keuringen van de collecties worden uitgevoerd door de zogenaamde Collectiecommissie, een onafhankelijke groep deskundigen. Keuringen worden in nauwe samenwerking met de lokale collectiebeheerder voorbereid en uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er ook uitwisseling van kennis en ervaring tussen collectiebeheerders en deskundigen, zowel op het gebied van de naamgeving als van het collectiebeheer en -behoud.

Het bestuur van de Stichting Nationale Plantencollectie bestaat uit vier leden:

  • Voorzitter: Joop Schaminée (Hoogleraar vegetatiekunde aan de WUR en RU)
  • Secretaris: Renske Ek (Conservator Tuinen Paleis het Loo)
  • Penningmeester: Arie Oudijk (voormalig Directeur Botanische Tuinen Universiteit Utrecht)
  • Secretaris Collectiecommissie ‘Tuinen’: Gerda van Uffelen (Onderzoeker Universiteit Leiden) 
  • Secretaris Collectiecommissie ‘Wilde planten’: Nils van Rooijen (Onderzoeker Wageningen Universiteit & Research)
  • Algemeen bestuurslid: John van Ruiten (Voorzitter Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen)

Bezoek de collecties