Wilde plantencollecties

De SNP beoogt momenteel een actievere rol in het behoud van inheemse plantensoorten. en wil de terreinbeheerders  ondersteunen in behoud van belangrijke bronlocaties van bedreigde soorten in Nederland. 

 

Wilde populaties

Het is van belang om te weten waar bijzondere wilde plantenpopulaties zich bevinden. De SNP combineert bestaande kennis en gegevens om deze populaties in kaart te brengen. Met de toekenning van een status als Nationale Plantencollectie geven we openbare waardering aan deze plantenpopulaties en stimuleren we het behoud en de bescherming ervan. Net als de levende collecties in de tuinen worden ook de wilde populaties gekeurd om te bepalen of de status van Nationale Wilde Plantencollectie nog juist is. Naast keuring van de locaties kunnen daarbij desgewenst ook beheeradviezen worden gegeven. 

 

Borgen van Zaden

De SNP is een samenwerking aangegaan met Het Levend Archief, een consortium dat zich inzet voor het behoud van alle Nederlandse plantensoorten via onder meer het opzetten van een Nationale zadencollectie. Met behulp van vrijwilligers worden ook de zaden van de Nationale Wilde Plantencollecties verzameld en opgeslagen in Het Levend Archief om zo een back-up van de Nederlandse flora te vormen.  

 

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het opzetten van de Wilde Plantencollecties. Wanneer de status wordt toegekend, vindt u hier het overzicht van de Nationale Wilde Plantencollecties in Nederland.

Bezoek de collecties